top of page

אוטיזם ותא חמצן בלחץ 1.3 אטמוספירות

בשנים האחרונות נצפת עלייה דרמטית באחוזי אבחון הילדים האוטיסטים בישראל וברחבי העולם. נתונים אלו ממשיכים לעלות עליה חדה משנה לשנה . בשנת 2002 אובחנו 0.34 לכל 1000 ילדים עד גיל 12, היום מאובחנים 4.5 לכל 1000 ילדים בישראל בלבד. (נתונים עפ”י מכבי שירותי בריאות) מכיוון שלרפואה קונבנציונלית אין באמת פתרון לבעיה זו הורים רבים פונים לרפואה אינטגרטיבית.

מחקרים מצביעים על כך שיש קשר ישיר רמת החמצן במח ע”י טיפול רציף בתא לחץ גבוה לבין שיפור התפקוד הקוגניטיבי ועל ידי כך שיפור חייהם שלמ אלפי ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ומשפחותיהם.

השיפור שחווים הילדים בא לידי ביטוי התחומים הבאים:

הטיפול מגביר את יכולת הריפוי ושיקום תאי המוח:

 • מגביר את שליחת החמצן לאזורים הדלים בחמצן.

 • מוריד דלקות נוירונים.

 • מווסט את תפקוד המיטוכונדריה.

 • מוריד תכיפות התקפי הזעם.

 • מגביר ייצור וניוד של תאי גזע.

 • משפר את הגמישות המוחית ותפקוד מערכת העצבים.

שיפור התפקוד הפיזי:

 • משפר הבעות פנים וקליטה של השפה המדוברת.

 • משפר תזוזה , הליכה ושיווי משקל.

 • משפר קשר עין.

 • משפר מיומנות מוטורית גסה ועדינה.

שיפור תפקוד מנטלי:

 • משפר תפקוד קוגניטיבי וחושי.

 • מעלה את רמת המודעות הסביבתית.

שיפור התנהגותי:

 • משפר תבניות שינה.

 • מעלה את היכולות החברתיות.

 • ממתן התנהגות תוקפנית.

שיפור מערכת העיכול:

 • מקטין בעיות גסטרואינטסטינליות.

 • מקטין דלקות.

 • משפר את תהליך הספיגה.


מחקר: אוטיזם ותא לחץ

בשנת 2009 נערך ופורסם מחקר המסביר את הקשר בין אוטיזם וטיפול בתא חמצן בלחץ גבוה של 1.3 ATA. במחקר זה השתתפו 62 ילדים בין גילאי שנתיים עד שבע. המטופלים עברו 40 טיפולים במשך ארבעה שבועות. במחקר זה השתתפו 10 מרכזים מובילים בארה”ב שביניהם גם מהמרכז לחקר האוטיזם (C.A.R.E.) אשר נמצא בפיניקס אריזונה.

הילדים חולקו לשתי קבוצות, קבוצה א’ שבה היו 33 ילדים שטופלו בתא חמצן של 1.3 ATA בעוד שבקבוצת הבקרה היו 29 ילדים שטופלו בלחץ של 1.13 ATA.

תוצאות המחקר הראו שיפור בשתי הקבוצות כאשר הקבוצה שטופלה בלחץ של 1.3 ATA הראתה שיפור ניכר משמעתי בתחומי הדיבור , זיכרון , בהתפרצויות הזעם , בהיפראקטיביות , מצב הרוח השתפר ,יצירת קשר עין ובהתחברות חברתית.

לקריאת המחקר המלא: www.biomedcentral.com/1471-2431/9/21

bottom of page